Główna strona Wyszeptane.pl
Strach przed związkiem ma podobną
 • 0
 • 0
 • 2646
Jesteś każdą myślą, każdą nadzieją
 • 0
 • 0
 • 3624
Tak wiele się zmieniło od
 • 0
 • 0
 • 1701
Znajduję mniej odpowiedzi niż jest
 • 0
 • 0
 • 1691
 • Nieważne jest w moich oczach, czy