Główna strona Wyszeptane.pl
Jeśli ma się dla kogo
 • 0
 • 0
 • 2375
Znajduję mniej odpowiedzi niż jest
 • 0
 • 0
 • 2522
Być sobą to konsekwentnie pier
 • 0
 • 0
 • 4508
Lubię poranki, pod warunkiem że
 • 0
 • 0
 • 3004
 • Nieważne jest w moich oczach, czy