Główna strona Wyszeptane.pl
Zaufanie to świadomość że ktoś
 • 0
 • 0
 • 6056
Nie rezygnuj nigdy z celu tylko
 • 0
 • 0
 • 2485
Jeśli przestajesz być sobą w związku
 • 0
 • 0
 • 3515
Nie każdy dzień jest dobry
 • 0
 • 0
 • 3952
 • Nieważne jest w moich oczach, czy