Główna strona Wyszeptane.pl
Jesteś jedyną osobą na świecie
 • 0
 • 0
 • 2774
Najlepiej nie planuj nic. Nie
 • 0
 • 0
 • 4848
Kiedy kobieta mówi  Przestań!Zostaw mnie
 • 0
 • 0
 • 4974
Jeśli jesteś uwięziony pomiędzy tym
 • 0
 • 0
 • 3906
 • Kocha się za nic. Nie