Główna strona Wyszeptane.pl
Możliwe, że jestem tu tylko
 • 0
 • 0
 • 2238
Kochać kogoś - znaczy widzieć w nim
 • 0
 • 0
 • 3909
Gdy człowiek żyje codziennie starając
 • 0
 • 0
 • 2176
pozwoliłam otworzyć się na nowe
 • 0
 • 0
 • 853
 • Ci, którzy nie czują zazdrości